§ 1

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dokonując rezerwacji w obiekcie Centrum Terapii Leśnej by WILK HILL LODGE w Zawoi, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

§ 2

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Leśnej Sp. z o.o. z siedzibą: 34-222 Zawoja 2748, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001051300, NIP 5521735439.

  2. Dane osobowe gromadzone są przez Centrum Terapii Leśnej Sp. z o.o.. z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

  3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.

Stan: kwiecień 2024